Je manuscript is af. Het wordt tijd om proeflezers uit te nodigen om het te gaan lezen. Maar wie moeten dat zijn? 

Om te kijken of je verhaal aanslaat, kun je een deel van je proeflezers bij de doelgroep vandaan halen waar jij je boek voor hebt geschreven. 

Daarnaast is voor het waarborgen van een objectief oordeel belangrijk dat je kiest voor proeflezers die jou niet of nauwelijks kennen. 

Hoeveel lezers je wilt uitnodigen is denk ik persoonlijk. Ik heb zeven mensen benaderd. Wanneer vier lezers aangeven dat ze bijvoorbeeld op hetzelfde punt in jouw verhaal hun interesse verliezen, dan kun je er in ieder geval van uit gaan dat dit een objectief gegeven is en dat je manuscript op dat punt verbetering nodig heeft.

Wat ook belangrijk is om objectiviteit van meningen te behouden, is dat je je proeflezers onafhankelijk van elkaar het manuscript laat lezen. Zo voorkom je beïnvloeding. 

Als laatste: stuur samen met je manuscript een vragenlijst mee met vragen waar jij antwoorden op wilt hebben. Dit helpt je proeflezers om zich te concentreren op de gebieden die voor jou het belangrijkst zijn.

Stuur je manuscript in PDF. Bang voor plagiaat? Overweeg dan om een vertrouwelijkheidsverklaring te gebruiken of proeflezers te selecteren waarvan je zeker weet dat ze betrouwbaar zijn.