Pauline Koehorst woont en werkt / lives and works in Breda.

Opleidingen / Education: Vrije grafische richting Academie Beeldende Kunst St. Joost - Breda

Statement

In het werk van Pauline Koehorst zijn schilderkunst, film, fotografie en schrijven onlosmakelijk met elkaar verweven. Ondanks hun verschillende beeldtaal ontspringen ze uit dezelfde bron. Deze ligt besloten in de duale wereld van volwassenen waar woorden en gedrag vaak een dubbele lading hebben. Wat is waar? Haar geschilderde portretten van kinderen en adolescenten weerspiegelen de innerlijke verscheurdheid en de pijn van het terugverlangen naar heelheid. Haar werk reflecteert een tijd waarin agressie, nodeloos geweld, pesten en liefdeloosheid of juist een overdaad aan bezorgdheid sterk de overhand lijkt te hebben. Expressie en het behoedzaam zoeken naar evenwicht en harmonie zijn voor Pauline Koehorst de quintessence van haar werk.