“Ik ga leven” is een boek geschreven door Lala Gül, een 26-jarige Nederlandse schrijfster van Turkse afkomst. Het boek, gepubliceerd in 2020, beschrijft haar persoonlijke ervaringen en worstelingen met de strenge Islamitische opvoeding die ze heeft gehad. Vanwege de openhartige en kritische inhoud van haar boek kreeg Lale Gül te maken met kritiek en controverse, vooral vanuit conservatieve kringen. Onlangs sprak ze publiekelijk over de moeilijkheden en spanningen die ze heeft ervaren binnen haar familie vanwege haar keuzes en de inhoud van haar boek. Ondanks deze negatieve reacties is ze blijven pleiten voor haar recht op vrijheid van meningsuiting en verzet ze zich tegen eventuele beperkingen of bedreigingen.

Als je je als schrijver serieus bedreigd voelt, aarzel dan niet om professionele hulp in te schakelen, zoals bijvoorbeeld lokale wetshandhavingsinstanties. Het waarborgen van je eigen veiligheid moet altijd de hoogste prioriteit hebben.