Als de opgelegde waarden en normen uit een groep je tegenstaan, en je verzet je hiertegen, kan dit leiden isolatie. 

Misschien herken je jezelf hierin en heb je ervaring met mensen in je omgeving die jou als bedreigend ervaren omdat zij zich wel vasthouden aan deze waarden en normen. Laat je er niet door afleiden, want voor jezelf denken en je eigen beslissingen durven nemen leidt tot persoonlijke groei en zelfontdekking. Wanneer hier in de groep wel oog voor is draagt dit zelfs bij aan een grotere tolerantie en begrip voor diversiteit.

 Het is belangrijk om je te realiseren dat het afzetten tegen opgelegde waarden en normen persoonlijk en cultureel gebonden is. Wat voor de een onaanvaardbaar is, kan voor de ander volkomen aanvaardbaar zijn. Het is ook belangrijk om respectvol te blijven in een discussie en open te staan voor dialoog en begrip, zelfs als je het niet eens bent met bestaande waarden.