Als ik onderstaande gedachtegoed van Nietzsche nu eens op mijn negentiende levensjaar had gelezen, dan had ik tenminste durven vertrouwen dat het wespennest waarin ik me bevond nuttig was voor mijn verdere ontwikkeling. Nog steeds pluk ik de vruchten van die periode en ligt het ver genoeg achter me om de emoties weer op te durven zoeken om mijn verhaal meer verdieping te geven.

Volgens Nietzsche kan een te veilig leven leiden tot verveling,  middelmatigheid en een gebrek aan betekenis. Hij geloofde dat ware groei en bloei voortkomen uit het aangaan van uitdagingen, het overwinnen van obstakels en het omarmen van risico’s. Hij zag het gevaar als een essentieel onderdeel van het menselijk bestaan en geloofde dat we juist door het onder ogen zien en overwinnen van gevaren onze kracht en potentieel kunnen realiseren.